สิ่งที่ต้องทำ

ก่อนจะมาที่ มจธ.


หอพักนักศึกษา "บ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น"

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย (Living and Learning Center) เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคม และวิชาการ


หอพักนักศึกษา มจธ. บางมด

เพื่อรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 2 อาคาร

ระดับปริญญาตรี (หญิง) เข้าพักได้ 936 คน ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
ระดับปริญญาตรี (ชาย) เข้าพักได้ 388 คน ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
รายการ ห้องพัก 2 คน ห้องพัก 2 คน ปรับอากาศ ห้องพัก 4 คน ห้องพัก 4 คน ปรับอากาศ
ค่าบำรุงหอพัก 11,400 บาท 13,650 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท
ค่าซักผ้าปูที่นอน – ปลอกหมอน 400 บาท 400 บาท 400 บาท 400 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท
ค่าผ้ารองกันเปื้อน 1 ผืน 300 บาท 300 บาท 300 บาท 300 บาท
รวม 15,800 บาท 18,050 บาท 10,400 บาท 11,900 บาท

ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

นักศึกษาต้องติดต่อชำระเงินที่สำนักงานหอพัก ภายในวันที่ 26 ของเดือน หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับเพิ่ม 50 บาท / เดือน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ค่าประกันของเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก ชำระแรกเข้าครั้งแรกและคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพักนักศึกษาพร้อมนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด และผ้ารองกันเปื้อน ชำระแรกเข้าครั้งแรก โดยต้องรับจากหอพักนักศึกษา และจะเป็นสมบัติส่วนตัวเฉพาะบุคคล
 • การซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน นักศึกษาต้องถอดเปลี่ยนชุดเดิมและรับชุดใหม่จากแม่บ้านประจำชั้น โดยมีรอบเปลี่ยนทุกวันที่ 9, 19 และ 29 ของทุกเดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา
ประเภทผู้พัก ห้องพัก 2 คน ห้องพัก 4 คน
ผู้ปกครอง 200 บาท 150 บาท
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย ชาวไทย 200 บาท 150 บาท
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย ชาวต่างชาติ 300 บาท 200 บาท
นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัย 200 บาท 150 บาท
นักศึกษา / บุคลากร ต่างสถาบัน 200 บาท 150 บาท
นักศึกษาหอพัก 150 บาท 80 บาท

ข้อปฎิบัติ

 • ยื่นคำร้องพร้อมชำระเงินภายในเวลาทำการของสำนักงานหอพัก ชำระอัตราปกติ
 • เข้าพักหลังเวลาทำการของสำนักงานหอพัก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ.หอพัก พร้อมวางบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน ชำระ 2 เท่าของอัตราปกติ
 • หากเข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ชำระ 4 เท่าของอัตราปกติ และมี/ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ประตูเข้า - ออกอัตโนมัติ ระบบ Key Card
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. หอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ห้องอ่านหนังสือ
 • ห้องดูTV
 • ห้องซักเสื้อผ้ารวม
 • ห้องรีดผ้ารวม พร้อมที่รองรีด
 • ห้องพระ (หอพักหญิง)
 • ตู้น้ำดื่ม (น้ำร้อน - น้ำเย็น)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ
 • ลิฟท์
 • แม่บ้านหอพัก (ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง)
 • ร้านอาหาร
 • ร้านเครื่องดื่ม - ขนม
 • ร้านผลไม้
 • ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
 • ร้านซัก - รีด
 • ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 • ลานกิจกรรม
 • ตู้ ATM
 • ตู้เติมลมหยอดเหรียญ
 • ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ
 • ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ
 • ที่จอดรถจักรยาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

หอพักนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน

เพื่อรองรับบุคลากร / เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในพื้นที่โดยมีจำนวน 2 อาคาร มีพื้นที่ห้องพักแต่ละห้อง 37.50 ตารางเมตร

บัณฑิตศึกษา (หญิง) 37 ห้อง เข้าพักได้ 74 คน ห้องละ 2 คน
บัณฑิตศึกษา (ชาย) 56 ห้อง เข้าพักได้ 32 คน ห้องละ 2 คน
ระดับปริญญาตรี (หญิง) 76 ห้อง เข้าพักได้ 282 คน ห้องละ 2 คน และห้องละ 3 คน
ระดับปริญญาตรี (ชาย) 34 ห้อง เข้าพักได้ 225 คน ห้องละ 2 คน และห้องละ 3 คน
รายการ ห้องพัก 2 คน ห้องพัก 2 คน ปรับอากาศ ห้องพัก 3 คน ห้องพัก 3 คน ปรับอากาศ
ค่าบำรุงหอพัก 11,700 บาท 11,700 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท
ค่าซักผ้าปูที่นอน – ปลอกหมอน 400 บาท 400 บาท 400 บาท 400 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท
ค่าผ้ารองกันเปื้อน 1 ผืน 300 บาท 300 บาท 300 บาท 300 บาท
ค่าเครื่องปรับอากาศ - บาท 2,250 บาท - บาท 1,640 บาท
รวม 16,100 บาท 18,350 บาท 10,400 บาท 12,040 บาท

ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

นักศึกษาต้องติดต่อชำระเงินที่สำนักงานหอพัก ภายในวันที่ 26 ของเดือน หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับเพิ่ม 50 บาท / เดือน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ค่าประกันของเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก ชำระแรกเข้าครั้งแรกและคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพักนักศึกษาพร้อมนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด และผ้ารองกันเปื้อน ชำระแรกเข้าครั้งแรก โดยต้องรับจากหอพักนักศึกษา และจะเป็นสมบัติส่วนตัวเฉพาะบุคคล
 • การซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน นักศึกษาต้องถอดเปลี่ยนชุดเดิมและรับชุดใหม่จากแม่บ้านประจำชั้น โดยมีรอบเปลี่ยนทุกวันที่ 9, 19 และ 29 ของทุกเดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา
ประเภทผู้พัก ห้องพักพัดลม ห้องพักปรับอากาศ
ผู้ปกครอง 200 บาท 300 บาท
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย ชาวไทย 200 บาท 300 บาท
ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัย ชาวต่างชาติ 300 บาท 300 บาท
นักศึกษา / บุคลากร มหาวิทยาลัย 200 บาท 300 บาท
นักศึกษา / บุคลากร ต่างสถาบัน 200 บาท 300 บาท
นักศึกษาหอพัก 160 บาท 200 บาท

ข้อปฎิบัติ

 • ยื่นคำร้องพร้อมชำระเงินภายในเวลาทำการของสำนักงานหอพัก ชำระอัตราปกติ
 • เข้าพักหลังเวลาทำการของสำนักงานหอพัก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ รปภ.หอพัก พร้อมวางบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน ชำระ 2 เท่าของอัตราปกติ
 • หากเข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ชำระ 4 เท่าของอัตราปกติ และมี/ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา

สิ่งที่ต้องนำมาเมื่อเข้าอยู่หอพัก

 • หมอน
 • ผ้าห่ม
 • พัดลม
 • เตารีด
 • ไม้แขวนเสื้อ ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ประตูเข้า - ออกอัตโนมัติ ระบบ Key Card
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. หอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • Wi-Fi
 • ห้องศูนย์การเรียนรู้ 1 และ 2
 • ห้องอ่านหนังสือ และดู TV
 • ตู้น้ำดื่ม (น้ำร้อน - น้ำเย็น)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ
 • แม่บ้านหอพัก (ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง)
 • ร้านอาหาร
 • ร้านเครื่องเขียน
 • ร้านขนม - ผลไม้
 • ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
 • ร้านซัก - รีด และเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ลานกิจกรรม
 • สวนหย่อม
 • ที่จอดรถจักรยาน และรถยนต์
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี

เพื่อรองรับบุคลากร / เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในพื้นที่โดยมีจำนวน 1 อาคาร

ระดับปริญญาตรี (หญิง) ห้องละ 2 คน
ระดับปริญญาตรี (ชาย) ห้องละ 2 คน
รายการ ห้องพัก 2 คน
ค่าบำรุงหอพัก 13,200 บาท
ค่าซักผ้าปูที่นอน – ปลอกหมอน 400 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 3,000 บาท
ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก 100 บาท
ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด 600 บาท
ค่าผ้ารองกันเปื้อน 1 ผืน 300 บาท
รวม 17,600 บาท

ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

นักศึกษาต้องติดต่อชำระเงินที่สำนักงานหอพัก ภายในวันที่ 26 ของเดือน หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับเพิ่ม 50 บาท / เดือน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ค่าประกันของเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก ชำระแรกเข้าครั้งแรกและคืนให้เมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพักนักศึกษาพร้อมนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน 2 ชุด และผ้ารองกันเปื้อน ชำระแรกเข้าครั้งแรก โดยต้องรับจากหอพักนักศึกษา และจะเป็นสมบัติส่วนตัวเฉพาะบุคคล
 • การซักผ้าปูที่นอน - ปลอกหมอน นักศึกษาต้องถอดเปลี่ยนชุดเดิมและรับชุดใหม่จากแม่บ้านประจำชั้น โดยมีรอบเปลี่ยนทุกวันที่ 9, 19 และ 29 ของทุกเดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Wireless Internet ชั้น 1
 • ประตูเข้า - ออกอัตโนมัติ ระบบ Key Card
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. หอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องสมุด
 • ห้องสันทนาการ
 • ตู้น้ำดื่ม (น้ำร้อน - น้ำเย็น)
 • มิเตอร์ไฟฟ้า – มิเตอร์น้ำ ประจำห้องพัก
 • บันไดทางขึ้น – ลงหอพัก
 • อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ
 • ร้านอาหาร
 • ร้านเครื่องดื่ม
 • ร้านสวัสดิการ้
 • ร้านซัก - รีด และเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • ร้านถ่ายเอกสาร / เครื่องเขียน
 • ที่จอดรถจักรยาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

หอพักติดดาว มจธ. ประจำปีการศึกษา 2555 (หอพักเครือข่าย มจธ.)

หอพัก โทรศัพท์
ธนบุรีสปอร์ตคลับแอนด์แมนชั่น (ระดับ 5 ดาว) 0-2872-7000, 081-926-7172
มายเพลส 1 และมายเพลส 2 (ระดับ 5 ดาว) 0-2872-8770
สามพี่น้อง (ระดับ 4 ดาว) 0-2872-5346
สราญสุขการ์เด้นท์คอร์ท (ระดับ 4 ดาว) 0-2872-9658, 086-758-1575
สุขวัฒน์อพาร์ทเม้นต์ อาคาร C (ระดับ 4 ดาว) 081-820-6707
รัชสิทธิ์วิว (ระดับ 4 ดาว) 089-104-3629
หอพัก โทรศัพท์
เกียรติสุดา เรสซิเด้นซ์ (ระดับ 5 ดาว) 081-633-2131
44 การ์เด้นคอร์ท (ระดับ 5 ดาว) 081-844-8499
เบสท์โฮม (ระดับ 5 ดาว) 081-775-4123
นริศรา (ระดับ 4 ดาว) 081-406-2676
วิไลวรรณแมนชั่น (ระดับ 4 ดาว) 0-2426-4868
วรานนทน์ (ระดับ 3 ดาว) 089-020-3004
สำนักงานหอพักนักศึกษา มจธ.
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 19.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์: 0-2470-8460-3 (บางมด), 0-2470-7075-7 (บางขุนเทียน), 0-2470-9982 (ราชบุรี)
เว็บไซต์: www.residencehall.kmutt.ac.th
facebook: www.facebook.com/ResidenceHallKMUTT

เมื่อมาถึง มจธ.

การแต่งกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาชายและหญิงแต่งกายให้เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ ในการแต่งกายมาเรียนตามปกติ และการแต่งกายในงานพิธี ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประหยัด และเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษารับทราบและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดคู่มือการแต่งกาย »

นักศึกษาชาย

ทรงผม
ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวด
เสื้อ
เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ไม่มีลวดลายไม่มีดอก สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
กางเกง
กางเกงขายาว แบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
เนคไท
สีกรมท่า ปักตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
เข็มขัดหนัง
สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
รองเท้า
รองเท้าหนัง หุ้มส้น สีดำ ถุงเท้าสีดำ หรือสีกรมท่า
ทรงผม
ทรงสุภาพห้ามไว้หนวด
เสื้อ
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว สีขาวหรือสีอ่อนหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
กางเกง
กางเกงขายาว แบบสุภาพ สีดำ สีกรมท่า สีเทาหรือสีน้าตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย
เข็มขัด
เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาลหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะรมดำมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
รองเท้า
รองเท้าหุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ

นักศึกษาหญิง

เสื้อ
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายมีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองามผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ 5 เม็ด ติดกระดุมที่คอเสื้อ สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง
กระโปรง
กระโปรงสีน้าเงินหรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า แบบสุภาพ
เข็มขัด
สีดำ
รองเท้า
รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ความสูงพอประมาณ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ใช้ประกอบกับถุงน่องสีเนื้อ
ทรงผม
ทรงสุภาพ
เสื้อ
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายมีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองามผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ 5 เม็ด สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง
กระโปรง
สีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้าตาลเข้ม ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ
เข็มขัด
เข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้าตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะรมดำมีลายดุนนูนตรม สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
เข็มเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ ขนาดกว้าง 23 มลิ ลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดอกเสื้อด้านซ้าย
รองเท้า
รองเท้าหุ้มส้นแบบและสีสุภาพ