การลงทะเบียนใช้ Google Apps

ขั้นตอนที่ 1

ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (บนโรงยิม) หลังจากที่นักศึกษาทำบัตรนักศึกษาแล้ว จะเดินมายังจุดรับ Internet Account

ขั้นตอนที่ 2

แสดงบัตรนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดำเนินการตั้งชื่อ Google Account ที่ต้องการ ในรูปแบบ name.xxx (ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย ”จุด” ส่วนด้านหลัง xxx นักศึกษากำหนดเองได้)

ขั้นตอนที่ 3

รับ Google Account และรหัสผ่าน พร้อมคู่มืออธิบายการใช้งานเบื้องต้น

Google Apps for Education คืออะไร

Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ ทุกคนจะได้ KMUTT Google Account ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งาน

สามารถเริ่มต้นใช้งาน KMUTT Google Apps for Education ด้วยการศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานและคำแนะนำการใช้งาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »