ความปลอดภัยรอบรั้ว มจธ.

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

บางมด บางขุนเทียน
ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 333 (0-2470-8203) 7399 (0-2470-7399)
ศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง 8205 (0-2470-8205) 7333 (0-2470-7333)
ศูนย์ EESH 8293, 8294 (0-2470-8293, 0-2470-8294)
สำนักงานกิจการนักศึกษา 8110 (0-2470-8110)
เครือข่ายความปลอดภัยศูนย์ EESH 7547 (0-2470-7547)
Student Service Center 9493 (0-2470-9493)

คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับกระเป๋า »

ความปลอดภัยภายใน มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดทำระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งติดตั้งในทุกชั้นและทุกอาคารรวมถึงบริเวณทางเดินโดยรอบมหาวิทยาลัยและได้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือ SOS ภายในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อนักศึกษาประสบเหตุหรือพบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นก็สามารถกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสัญญานแจ้งเหตุนี้จะไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือภายใน 3 นาที

การใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกายหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักและระวังตนเพื่อให้การใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย


การป้องกันการถูกขโมยของภายในมหาวิทยาลัย

การขโมยของส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าที่จะทำอันตรายกับคน ซึ่งการขโมยของส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการเห็นโอกาสในการที่จะได้ทรัพย์สินมีค่าที่ถูกวางไว้ในห้องเรียนหรือสถานที่ทำงาน ปฏิบัติงาน หรือในรถ ซึ่งหากเปิดโอกาสโดยเปิดประตูห้องหรือหน้าต่างที่วางสิ่งของที่สามารถเห็นได้ง่ายและหยิบฉวยได้ง่ายหรือทิ้งไว้ล่อตาจะเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดการขโมยของขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในหอพัก

นักศึกษาสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกขโมยของขึ้นได้โดยการตรวจตราและตรวจสอบสิ่งของมีค่าของตนเองและเก็บไว้ให้มิดชิดรวมถึงปิดโอกาสที่จะให้คนเข้ามาขโมยของในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานหรือหอพักด้วยการปิดประตูหน้าต่างและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง


ในกรณีที่นักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่า

การถูกทำร้ายร่างกายโดยคนแปลกหน้า หรือจากโจรผู้ร้ายหรือจากเพื่อนหรือคนที่รู้จักรวมถึงการถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากและนักศึกษาหรือเพื่อนผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องดำเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยด่วนเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการประสานงานกับตำรวจและหน่วยจัดการเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือและดำเนินการตามกฏหมายได้ทันท่วงที

ในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่า ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. โทรศัพท์แจ้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายใน มจธ.
 2. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าภาควิชาให้รับทราบซึ่งหัวหน้าภาควิชาจะแจ้งให้กับผู้บริหารและผู้ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการประสานกับทางตำรวจ
 3. หัวหน้าภาควิชาจะดำเนินการในการที่จะประสานงานและแจ้งเหตุให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับทราบต่อไป

ในกรณีที่นักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่า ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับบาดเจ็บให้นักศึกษาหรือเพื่อนนักศึกษาผู้ประสบเหตุดำเนินการดังนี้

 1. โทรศัพท์แจ้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายใน มจธ.
 2. ศุนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงทันที
 3. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าภาควิชาให้รับทราบซึ่งหัวหน้าภาควิชาจะแจ้งให้กับผู้บริหารและผู้ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการไปยังจุดเกิดเหตุและ/หรือประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและประสานกับทางตำรวจ
 4. หัวหน้าภาควิชาจะดำเนินการในการที่จะประสานงานและแจ้งเหตุให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับทราบต่อไป

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

 1. อย่าทิ้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะในห้องเรียน ห้องทำงานหรือบริเวณที่สาธารณะเพราะเสี่ยงต่อการถูกขโมยของควรเก็บไว้ในที่มิดชิดและปิดล๊อก พร้อมตรวจสอบว่ามีการปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว
 2. ลดการดึงดูดความสนใจของมิจฉาชีพ โดยไม่ใส่เครื่องประดับหรือถืออุปกรณ์มีค่าและมีราคาสูง และงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินทางในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในยามวิกาล
 3. ในกรณีที่ต้องเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาลไม่ควรเดินทางคนเดียวควรเดินทางพร้อมเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคน และในขณะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาล ควรเดินในเส้นทางที่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่ใช้เส้นทางที่เปลี่ยวหรือเดินทางในซอยมืด
 4. ในกรณีเดินเท้าเพื่อกลับที่พักหรือหอพักในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยในยามวิกาล ไม่ควรหิ้วกระเป๋าโน๊ตบุ๊คให้เห็นชัดเจน และไม่ควรใช้โทรศัพท์ในขณะเดินตามทางเท้า เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ายที่อาจใช้พาหนะจักรยานยนต์
 5. ในกรณีที่ใช้จักรยานเพื่อกลับที่พักหรือหอพักในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยในยามวิกาล ไม่ควรสะพายกระเป๋าหรือกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค และไม่ควรเอาทรัพย์สินมีค่าไว้ในตระแกรงรถด้านหน้าเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ายที่อาจใช้พาหนะจักรยานยนต์หรือวิ่งราวได้
 6. ไม่ควรใช้พาหนะแท็กซี่ในยามวิกาลในการเดินทางคนเดียว ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แท็กซี่ในยามวิกาลในการเดินทางคนเดียว ให้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่จากพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจะมีการบันทึกจุดหมายปลายทางและหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่เข้ามารับเพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยให้กับนักศึกษาได้
 7. ควรพกอุปกรณ์เตือนภัยไว้กับตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดึงเชือกซึ่งจะทำให้ อุปกรณ์เตือนภัยส่งเสียงดังเป็นเวลา 3 นาที ซึ่งจะทำให้คนร้ายตกใจหนีไป และจะมีผู้คนวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
 8. ในกรณียามวิกาลและจำเป็นต้องเดินทางกลับที่พักในพื้นที่ด้านนอกมหาวิทยาลัยในช่วงถนนประชาอุทิศจนถึง ถ.พุทธบูชาซอย 36 สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วย อพปร. ที่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อไปส่งยังหอพักและที่พักได้โดยต้องแสดงบัตรนักศึกษาและทางอพปร.จะบันทึกชื่อพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาและสถานที่ที่จัดส่งเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการ

กลับไปด้านบน

Emergency telephone numbers

Bangmod Bangkhunthien
Emergency Call Center 333 (0-2470-8200) 7333 (0-2470-7333)
Security Center 8207 (0-2470-8207) 7399 (0-2470-7399)
Energy Environment Safety & Health Office 8293, 8294 (0-2470-8293, 0-2470-8294) -
Student Service Center 8111 (0-2470-8111) 9493 (0-2470-9493)
Health Service Section 8100, 8101 (0-2470-8100, 0-2470-8101) 7260 (0-2470-7260)
Student Affairs Divison 8110 (0-2470-8110) -
EESH Network - 7547 (0-2470-7547)

KMUTT SAFETY Pocket Guide

Download Pocket Guide »

Personal Safety

KMUTT is committed to provide safety system for all student and staff for ensure safety living in our campus. We provide the CCTV system and SOS service points surrounding KMUTT campus to make a safety check and security for all in KMUTT. It has a low chance that you will be a victim of violent crime in our campus. But, some people is frightened if someone close to them, will be victims of a violent attack. The best way to minimise the risk of attack is taking sensible precautions.


Preventing crime

Most crime is against property, not people. They are committed by opportunists when they see the chance. You can reduce the risk by securing your classroom, dormitory and car; and also you can make high precaution to maximise your personal safety.


How can you stay safe?

In the classroom

Make sure your classroom is secure when you are working late at night. If you plan to work in your classroom out of office hour, you have to follow work safety rule by using ‘buddy system‘. If you hear the sound of an intruder and feel not secure, you can push SOS button near your workplace and university security will come to help within two minutes. Also, you can ring KMUTT Internal Security on 333 at KMUTT Bangmod or 7333 at KMUTT Bangkhunthien as soon as it's safe for you to do so.

Out and about

If you often walk home or dormitory in the dark, carry your bag or computer notebook close to you. Carry your keys in your pocket. If someone grabs your bag or computer notebook, let it go because you could get hurt if you hang on. Remember your safety is more important.

If you regularly go jogging or cycling, stick to well-lit roads with pavements. Don’t take short-cuts through dark alleys or parks. Walk facing the traffic so a car cannot pull up behind you unnoticed. Don't hitch-hike or take lifts from strangers

Taxis

If you are going to be out late, try to book a taxi and check the arrival taxi is the one you ordered. If you gave your name when you booked, check that the driver can tell you it before you get in. Always sit behind the driver. If you feel uneasy, ask to be let out in a well-lit area where there are plenty of people. Always use a licensed taxi. If in any doubt, don't get in a taxi.

On public transport

Try to stay away from isolated bus stops, especially after dark. On an empty bus, sit near the driver or conductor. On a train, sit in a compartment where there are other people

Personal possessions

If you have been assaulted, whether committed by a stranger or someone you know ,call the police. You can help the police by:

 • Taking the name and address of any witness
 • Trying to remember exactly what the attacker looked like
 • If a car was involved, trying to note the colour, model and registration number.

If you have been attacked

A thief needs a moment to make off with your valuable belonging. Try to be careful at all times. Don't make it easy for pickpockets. Carry your wallet in an inside pocket. Cash is a favourite target for thieves, so try to avoid carrying large amounts of cash and be careful for showing large amount of money in public.